Selvbetjening
Søg efter: 

Selvbetjening

.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å
8
8 kostråd, test dig selv
A
Adoption af stedbarn, ansøg om
Aktivitet i skoven, afhold
Alkoholbevilling, ansøg om
Almen bolig, søg
Anmeld jordflytning (JordWeb)
Anmeld rotter
Anmeld skade
Ansøg om børnetilskud til enlige
Ansøgning om kropsbårne hjælpemidler
Ansøgning om levering af post til døren
Arbejds- og opholdstilladelse, ansøg om
Arbejdsevne, beregn erstatning ved tab af
Arbejdsophør (for a-kassemedlemmer), attest
Arbejdsskade, anmeld
Arbejdsskade, anmeld for arbejdsgiver
Arbejdsskade, anmeld for læger/tandlæger
Arbejdsskade, beregn erstatning
Arbejdsskade, følg din sag
Asbestholdigt affald, anmeld
Asyl, ansøg om
ATP - selvbetjening for erhverv
ATP, Livslang Pension, se og beregn
Attest eller udskrift fra landsarkiverne
Au-pair, ansøg om opholdstilladelse
B
BBR oplysninger, ændring af
BBR-oplysninger om byggearbejde - enfamiliehus, send
BBR-oplysninger om byggearbejde, send
BBR-oplysninger om de enkelte bolig- og erhvervsenheder, send
BBR-oplysninger om hel nedrivning, send
BBR-oplysninger om småbygninger (fx garager, carporte og udhuse), send
BBR-oplysninger om teknisk anlæg, send
BBR-oplysninger om vand og afløb, send
Befordringsfradrag, beregn
Befordringsgodtgørelse (Jobcenter / Akasse), ansøg om
Befordringsgodtgørelse, ansøg om
Beregn børnetilskud til forældre under uddannelse
Beregn din skat 2012
Beregn dit transportbudget
Bestil kommunale lokaler og anlæg
Bestil lokale i Kolding Uddannelsescenter
Biblioteksvagten, spørg
Bil (v. ansøgning om støtte), arbejdsgivererklæring
Bil, ansøg om støtte til
Bilsyn
Bindende svar fra SKAT
Bjørneklo, indberet
Bloddonor, meld dig
BMI-beregner
Boligbudget, læg dit
Boligstøtte, beregn og søg
Bore- og indvindingstilladelse til enkeltindvindere, ansøg
Boring og markvanding, ansøg om tilladelse
Brobizz Handicap, ansøg om
Byggesag, følg din
Byggesagkyndig, find
Bøger mm., søg og bestil
Børn/unge, underret om
Børneattest, send erklæring om indhentelse
Børnebidrag og bidrag til udgifter ved fødslen mv., ansøg om
Børnebidrag, ansøg om
Børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling
C
CV-banken, opret CV
D
Dagpengekort (månedskort)
Dagpengesats (selvstændige)
Dansk pension i udlandet
Deutsch - Eheschliessung (Info-Folder)
Diabetestest
Dialekter i det danske sprog, hør mere
Digital Pladsanvisning
Digital Post, opret
Din barsel
Din kommunes nøgletal
Diskriminering, klag over
Domstole i Danmark
Donorregistret, tilmeld
Dp 202H - Lønrefusion, anmod om (ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb)
Dødsfald, anmeld
E
E-boks (digital post), opret
eBøger, lån
Efterlevelseshjælp (info-pjece)
Efterløn (selvstændige), ansøg om
Efterløn, ansøg om
Efterløn, fravalg af
Efterlønskort (selvstændige på nedsat tid)
Efterskole, find
Efterskole, ledige pladser
Efterskoleophold, betaling
Ejendomsvurdering
El-installationer, tjek
El-leverandør, sammenlign priser
Energiberegner for belysning
Energiforbrug, beregn
Energiforsyning, klag over
English - Financial assistance under specific circumstances, report form
English - Marriage (info-folder)
Enkeltydelser, ansøg om
Europatrafikken
EU-sygesikringsbevis
F
Faderskab, anerkendelse af
Faderskab, morens oplysninger
Faderskab, omsorgs- og ansvarserklæring
Familieadoption, ansøg om
Familiesammenføring, ansøg om
Feriedagpenge (nyuddannede), ansøg om
Feriedagpenge, ansøg om
Feriepenge, se konto og ret oplysninger
Film, lån din yndlingsfilm
Fleksjob (info-pjece)
Fleksjob, anmodning om vurdering af arbejdsevnen
Fleksjob, vælg 6 ugers uddannelse (info-pjece)
FLYTNING eller udrejse af landet
Flytning, meld til posthuset
Flyttehjælp (Jobcenter), ansøg om
Flyvevåbnets uddannelser
Folkekirke, præst eller sogn
Folkekirken, udmeld
Folkepension, beregn og søg
Folkeregister, anmod om indsigt
Folketingsvalglisten (vedr. personer, der opholder sig i udlandet), ansøg om optagelse
Forskudsopgørelse 2012, tjek
Forskudsopgørelse 2013
Forsvarets uddannelser
Forsørgelse, ansøg om hjælp til
Fortællinger om Danmark
Forældremyndighed (fælles), aftale om
Forældremyndighed (fælles), ophør af
Forældremyndighed, når I er uenige
Forældremyndighed, overførsel af
Fravær, erklæring om
Fredede og bevaringsværdige bygninger
Fremmedadoption, ansøg om
Fri proces, ansøg om
Frigørelsesattest
Friluftskortet
Fritidsfisketegn, køb
Frivilligt arbejde
Fuldmagt (træk i social pension), send
Fødsel, anmeld
Fødselstidspunkt, bestil oplysninger
Førerkort, ansøg om
Førtidspension efter reglerne efter 2003 (info-pjece)
G
Geologi-webkort om landskabets oprindelse
Graviditet, terminsberegner
H
Hastighedskontrol
Helbredstillæg (udvidet), ansøg om
Helbredstillæg (udvidet, briller), ansøg om
Helbredstillæg (udvidet, briller), send overslag fra optiker
Helbredstillæg (udvidet, fodbehandling), ansøg om
Helbredstillæg (udvidet, fodbehandling), send overslag fra fodplejer/fodterapeut
Helbredstillæg (udvidet, tandprotese/protesebehandling), ansøg om
Helbredstillæg (udvidet, tandprotese/protesebehandling), send overslag fra tandtekniker/tandlæge
Helbredstillæg, ansøg om
Hent din ejendomsskattebillet
Hjemmehjælp , ansøg om
Hjælp i særlige tilfælde, oplysningsskema
Hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning, ansøg om
Hjælpemidler (Jobcenter), ansøg om bevilling
Hundetræning, ansøg om
Hvem arver mig?
Hvor langt på literen?
Hærens uddannelser
I
Idrætsforeninger, søg om støtte
Indhentning og/eller videregivelse af oplysninger, indsend samtykke
Indskrivning af barn i folkeskolen
Information om din bolig og grund
Informationsteknologiske hjælpemidler/forbrugsgoder, ansøg om
IT-kriminalitet, anmeld
J
Jagttegn, betal
Job i Danmark
Job i udlandet, søg
Jobbanken, søg job
Jobcenter, frameld dig
Jobcenter, meld ferie
Jobcenter, tilmeld dig
Jobrotation/udbetaling af jobrotationsydelse, ansøg om
Jordflytning, anmeld
Jordvarmeanlæg, ansøg om tilladelse til etablering
Jordvarmeanlæg, færdigmeldingsskema
Jordvarmeanlæg, sløjfningsskema
K
Klage over erstatning
Klage, få hjælp til at
Klima, tilpasning til
Kollegie- og ungdomsbolig i København, find
Kollegie- og ungdomsbolig i Odense, find
Kollegie- og ungdomsbolig i Roskilde, find
Kollegie- og ungdomsbolig i Aalborg, find
Kollegie- og ungdomsbolig i Århus, find
Kommuneskat
Konfirmations-/beklædningsbidrag, ansøg om
Kontanthjælp (info-pjece)
Kunstnere og kunstværker
Kunstrådet, søg om tilskud
Kvindehandel og rufferi, anmeld
Kørekort - symboler og koder
Kørekort - ændringer, ansøg om
Kørekort (info-pjece)
L
Landbrugsbyggeri
Ledighedserklæring (lønmodtagere)
Ledighedserklæring (nyuddannede og værnepligtige)
Ledighedsydelse (info-pjece)
Ledighedsydelse når du holder ferie (info-pjece)
Ledighedsydelse ved ferieafholdelse, ansøg om
Ledighedsydelse, ansøg om
Ledighedsydelse, oplysningsskema
Ledningsarbejde, ansøg om tilladelse
Ledsagelse, ansøg om
Ledsageordning (12-17 årige) (info-pjece)
Ledsageordning (18-67 årige) (info-pjece)
Ledsageordning, ansøg om betaling af udgifter til befordring
Ledsagerkort til DSB, ansøg om
Legater
Lejrplads, ansøg om
Lektiehjælp
LetLøn, tilmeld
LG, anmeld til
LG, se udbetalinger fra
Livstestamente, opret
Lystfisketegn, køb
Lægemidler, find pris
LÆGESKIFT
Lægevalg (læge med lukket patienttilgang), tilmeld
Løntilskud (arbejdsgiver), send tilbud
Løntilskud (arbejdsophør/udløb af tilskudsperiode), meddel om
Løntilskud (merbeskæftigelse og høring af ansatte), send erklæring
Løntilskud for førtidspensionister (info-pjece)
M
Markvanding, ansøg om fornyelse af indvindingstilladelse
Matrikeloplysninger
Medarbejder i udlandet, find
Medarbejder, find
Medicin, køb
Medicin, læs om
Medicinprofil
Medicintilskud og helbredstillæg (info-pjece)
Mentorfunktion, anmod om udbetaling af tilskud
Mentorfunktion, ansøg om tilskud
Merudgifter ved sygdom og handicap (info-pjece)
Merudgiftsydelse (børn med sygdom og handicap), ansøg om
Merudgiftsydelse (v. varig sygdom og handicap, personer 18-65 år), ansøg om
Merudgiftsydelse til voksne (info-pjece)
Militærnægtertjeneste
Miljøgodkendelse af husdyrbrug, ansøg
Miljøportal
Min ejournal
Mulighedserklæring
Museer og samlinger
Musik, søg og "downlån"
Myndigheder, indberet til
Mål maden
Målertjek, Kolding Spildevand A/S
N
Navneændring (samlivserklæring)
Navneændring (samtykkeerklæring)
Navneændring på bryllupsdagen, ansøg om
Navneændring, ansøg om
Navngivning af barn
NemKonto
NemKonto, oplys om
NemKonto, oplys om specifik konto
Netbutik
Næringsbrev, ansøg om
Nævning og domsmand, ansøg om optagelse på grundlisten
O
Offentlig indsamling, anmeld
OIS-ejendomsoplysninger
Oliefyr, beregning
Olietank, anmeldelse af ny tank
Olietank, sløjfning af tank
Om at stå til rådighed for ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere (info-pjece)
Om at stå til rådighed for uddannelseshjælpsmodtagere, der er åbenlys uddannelsesparate (info-pjece)
Omregistrering, ejer- og brugerskifte
Opfølgning/jobfastholdelse (info-pjece)
Opkvalificering af ansat udlænding, anmod om udbetaling af tilskud
Opkvalificering af ansat udlænding, ansøg om tilskud
Oplysningsskema, kommunalt
Optagelse på uddannelse, ansøg om
Ordbog, den danske
Overkørselstilladelse, ansøg om
Overslag fra optiker/øjenlæge, indsend
P
Parkeringskort, ansøg om
Pas (dansk), ansøg om/forny
Pas (info-pjece)
Pas, erklæring om bortkomst
Pasning af nærtstående, ansøg om
Patienthåndbog, læs om
Patientklager
PensionsInfo
Persondataloven (info-pjece)
Personlige oplysninger (indhentning og/eller videregivelse samt servicebesked via sms/e-mail), send samtykke
Personlige oplysninger (indhentning og/eller videregivelse), send samtykke
Personlige oplysninger (videregivelse af oplysninger om førtidspension), send samtykke
Personligt tillæg, ansøg om
Pillepas, bestil online
Plejevederlag, ansøg om
Politiet, giv et tip
Politisk arbejde, ansøg om støtte
Post til døren, ansøg om
Praktikophold, ansøg om opholdstilladelse
Problem med gadebelysning
Problemer i parker og grønne områder, indberet
Problemer med kloakken i det offentlige kloaknet
Problemer med renovation, indberet
Problemer med veje, stier og byinventar
R
Raskmelding - dp 212, erklæring om
Registerindsigt (CPR)
Registrering af udenlandsk arbejdskraft / virksomhed
Registreringsafgift, beregn
Rejseplanen
Revalidering (info-pjece)
Ridning i skove, ansøg om
Rollespil i skoven, ansøg om lov
S
Salgspriser på boliger, se
Salme, find teksten og hør melodien
Samkørsel
Samvær, aftale om
Selvangivelse, indberet
Send erklæring om børnetilskud
Seniorbolig
Separation, ansøg om
Sexturister, anmeld
Skadedyrsguiden
SKAT's TastSelv Borger
SKAT's TastSelv Erhverv
Skatte- og afgiftskalender
Skift af sygesikringsgruppe
Skifte ved død, send erklæring
Skilsmisse efter separation (registreret partnerskab), ansøg om
Skilsmisse efter separation, ansøg om
Skilsmisse på grund af utroskab (registreret partnerskab)
Skilsmisse på grund af utroskab, ansøgning
Skilsmisse uden foregående separation (registreret partnerskab), ansøg om
Skilsmisse uden foregående separation, ansøg om
Smiley, find
Sociale ydelser til pensionister (info-pjece)
Specialpædagogisk Støtte (SPS), ansøg om
Statens Uddannelsesstøtte (SU), ansøg om
Statens Uddannelsesstøtte (SU), ændre
Stemmeafgivning i hjemmet, ansøg om
Studiebolig, find
Studier, ansøg om opholdstilladelse
Sundhedskort/sygesikringskort
Sundhedsplejerske, kontakt din
Sundhedsvæsenet, klag over
Supplerende arbejdsmarkedspension, tilmeld
Syge- og barselsdagpenge, ansøg om
Sygedagpenge - dp 211, Aftale arbejdsgiver - lønmodtager (§ 56)
Sygedagpenge - dp 213, Aftale selvstændig erhvervsdrivende (§ 58a)
Sygedagpenge (info-pjece)
Sygehusbehandlinger, se dine
Sygehuse
Sygehusvalg
Sygetransport, ansøg om tilladelse
Søer og vandhuller, søg om etablering, ændring, m.m.
Søværnets uddannelser
T
Tabt arbejdsfortjeneste (info-pjece)
Tabt arbejdsfortjeneste (v. barns sygdom), ansøg om kompensation
Tandbehandling (indsendes af tandlægen), send tilbud
Tandlæge i udlandet
Tandlægevalg (unge 16-17 år), send
Tandprotetisk behandling, hvortil der søges økonomisk bistand (indsendes af klinisk tandtekniker), send overslag
Taxi-/limousinekørsel, ansøg om bevilling
Termin, beregn
Tilstandsrapport (sælgeroplysningsskema)
Tinglysning, beregn
Tinglysning, online
Tinglyste dokumenter, bestil
Tjek forbrug af el for dine hvidevarer
Tjek pris på behandling hos tandlægen
Tjenestemandspension, beregn
Trafikinformation
Trafikken i Trekantområdet
Tyveri, anmeld
U
Uddannelse (6 ugers selvvalgt), anmod om
Uddannelse i udlandet (SU-berettigede), ansøg om godkendelse
Uddannelse, find
Uddannelsesbidrag (til børn over 18 år), ansøg om
Uddannelseshjælp for unge under 30 år (info-pjece)
Uddannelseskort, rabat på transport
Ungdomsbolig, find
Ungdomsuddannelser, tilskud
Unge ledige under 25 år på dagpenge (info-pjece)
Unge ledige under 30 år uden uddannelse (Info-pjece)
V
Valglisten (Europa-Parlamentsvalg), ansøg om sletning
Ventetider på behandling
Vielse (info-pjece)
Vildtudbytte, indberet
Virksomhed, opret
Virksomheder, søg
Virksomhedspraktik (antal ansatte og høring af ansatte), send erklæring
Virksomhedspraktik, send arbejdsgivertilbud
Visum til Danmark, ansøg om
Voksen- og efteruddannelse, find
Voksenlærling, anmod om udbetaling af tilskud
Voksenlærling, ansøg om tilskud
Voksenuddannelsesstøtte (SVU), ansøg om
Voksenundervisning (udgifter til aflønning), send opgørelse
Vurdering af fodplejebehov, indsend
Værnepligt
Våbentilladelse, ansøg om
W
Working Holidays, ansøg om opholdstilladelse
Æ
Ægtefællebidrag, ansøg om
Ægteskab (personer under 18 år), ansøg om tilladelse
Ægteskab, send samtykke
Ældrebolig/plejebolig, ansøg om ophold
Ældreråd, handicapråd og hjemmebesøg til ældre (info-pjece)
Ikon Til top © KMD