Selvbetjening
Søg efter: 

Folkeregister

Ikon: Folkeregister

Afgive stemme i hjemmet, Anmodning om adgang til Blanket. Brug NemID/digital signatur eller udskriv og send.
Folkeregister, ansøg om indsigt Blanket. Brug NemID/digital signatur eller udskriv og send.
Fritagelse for ? Optagelse i lokal vejviser ? Henvendelse om videnskabelig undersøgelse ? Henvendelse mhp. markedsføring, Anmeldelse og afmelding Blanket. Brug NemID/digital signatur eller udskriv og send.
ID-kort, ansøg om Blanketten udskrives og medbringes ved personligt fremmøde.
Navn- og adressebeskyttelse, ansøg om Blanketten kan signeres med Digital Signatur og indsendes online
Navne- og adressebeskyttelse, Ophør Blanketten kan signeres med Digital Signatur og indsendes online
Udrejse, anmeld/Notification, leaving the country Blanketten kan signeres med Digital Signatur og indsendes online
Registerindsigt (CPR) I CPR registreres oplysninger om dit navn, din adresse, din civilstand og dine slægtsforhold. Hvis du logger på, kan du se, hvad der er registreret om dig i CPR på CPR.dk
Ikon Til top © KMD 
Høje-Taastrup Kommune